سایت استخدامی کار118 مرجع آگهی های استخدام

معرفی بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در 18 آذر 1378 به عنوان شرکت اعتباری غیر بانکی کارآفرینان با همکاری و مشارکت اعضاء انجمن های شرکت های ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور ایران، جامعه مهندسان مشاور معمار و شهرساز و مدیران صنایع با گروهی از کارشناس های بانکی و مالی با دریافت مجوز از بانک مرکزی ایران فعالیت خود را آغاز نمود و تحت شماره 157915 در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت شد.

هیات مدیره بانک کارآفرین بعد از تصویب قانون تاسیس بانک های غیر دولتی از سوی بانک مرکزی پیگیر تاسیس یک بانک خصوصی شد.با افزایش سرمایه بانک کارآفرین در دو مرحله از 30 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال نهایتا در 5 دی ماه 1380 با در خواست تبدیل موسسه کارآفرینان به بانک کارآفرین موافقت گردید و فعالیت رسمی بانک کارآفرین آغاز شد.

تعداد شعب بانک کارآفرین در سال 1394 ، 109 شعبه و سرمایه این بانک بالغ بر هشت هزار و پانصد میلیارد ریال بود.

بانک کارآفرین در بهمن 1381 به عنوان اولین بانک خصوصی در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته بود.

از شرکت های وابسته به بانک کارآفرین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شرکت بیمه کارآفرین
 • شرکت لیزینگ کارآفرین
 • شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
 • شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
 • شرکت عصر امین کارآفرین
 • شرکت صرافی کارآفرین
 • شرکت ابنیه گستر کارآفرین
 • شرکت امین اعتماد کارآفرین

اهداف بانک کارآفرین

بانک کارآفرین با تمرکز برمضامین چابکی سعی دارد راه حل های مالی جامعی را به مشتریان ارائه دهد.
بانک کارآفرین در تلاش است با استفاده از ارزش هایی مانند نوآوری ، توانمندسازی مدیریت و نیروی کار، مشتری محوری ،مسئولیت پذیری اجتماعی و...به عنوان یک بنگاه خدمات مالی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کسب و کار گام بردارد.

از دستاورد های بانک کارآفرین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بانک کارآفرین اولین بانکی که گواهی سپرده در ایران را انتشار داد.
 • بانک کارآفرین اولین بانک خصوصی کشور که در بازار سرمایه ایران صندوق سرمایه گذاری مشترک را بنا نهاد و قوانین و مقررات مربوط به آن را با همکاری سازمان بورس تدوین نمود.
 • بانک کارآفرین اولین بانک خصوصی است که اخلاق حرفه ای را در تمام رده های شغلی در بانک اجرا کرد.
آگهی های استخدام بانک کارآفرین را از طریق ایمیل به من اطلاع بده!