بانک کشاورزی هرمزگان 13 میلیارد ریال جهت تسهیلات خوداشتغالی پرداخت می کند

شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ازابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 13.7 میلیارد ریال تسهیلات به معرفی شدگان طرح های خوداشتغالی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کردند. ...