سایت استخدامی کار118 مرجع آگهی های استخدام

بانک تجارت  در راستای ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان برای تکمیل کادر اجرائی شعبه های خود در پست متصدی دریافت و پرداخت‏‏ (تحویلدار) طبق ضوابط ، مقررات و آیین نامه استخدامی بانک، از بین داوطلبان  مرد و زن دارای شرایط ذیل، نیروی انسانی خود را با کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی علمی، آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی، با «قراردادکار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی » استخدام می کند.

**توجه: مهلت ثبت نام تا 4 اردیبهشت ماه سال 96 تمدید شد**

الف‏‏- رشته و گرایشهای تحصیلی مورد پذیرش در مقطع کارشناسی (دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

رشته گرایش
حسابداری کلیه گرایشها
علوم اقتصادی اقتصاد،پول و بانکداری،نظری،بازرگانی،صنعتی،بین الملل،اقتصادسنجی،اسلامی
مدیریت صنعتی, بازرگانی, دولتی, مالی،  بیمه, امور بانکی (بانکداری), فناوری اطلاعات، امور شعب، اجرائی، MIS، اطلاعات و ارتباطات، کسب و کارهای کوچک، بورس
بانکداری و امور بانکی کلیه گرایشها
مهندسی صنایع کلیه گرایشها
مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها
ریاضی کلیه گرایشها
آمار کلیه گرایشها

 

 تبصره 1 : ملاک سنجش داوطلبان استخدامی صرفاً رشته و گرایش تحصیلی آنان در مقطع کارشناسی مندرج در جدول فوق است.

ب‏‏- شرایط ورودی عمومی و اختصاصی :
1) تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی
2) تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3) عدم سوء پیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخلاقی
4) عدم سابقه وابستگی یا عضویت در احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران
5) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدرو روان گردان
6) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم (داوطلبان ذکور)
تبصره 2 : برای دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت قبولی در مراحل سنجش، تایید پزشک معتمد بانک در مورد توانایی انجام کار الزامی می باشد.
توجه : به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان باشند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود.
7) تندرستی و توانایی کامل جسمی، روحی و اخلاقی جهت انجام فعالیتهای شغلی بانکی(به تأییدپزشک معتمد)
8) نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح
9) حداکثر سن 28 سال تمام (متولدین 5 خرداد ماه 1368 به بعد)  باشد.
10) حداقل معدل کل در مقطع تحصیلی لیسانس در تمامی رشته ها و گرایش ها 14 تمام است.
نکته بسیارمهم :تمامی داوطلبان استخدامی در صورت قبولی در آزمون زمان تشکیل پرونده (یک ماه پس از برگزاری آزمون) ملزم به ارائه اصل کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی(یا گواهی نامه موقت معتبر) هستند ، درصورت عدم ارائه مدارک مربوطه استخدام آنان منتفی می شود.
11) متقاضیان باید بومی و ساکن استان مورد تقاضا باشند :
تبصره3: بومی به شخصی گفته می شود که دارای حداقل یک شرط از سه شرط ذیل باشد:
• محل تولد وی یکی از شهر های استان مورد تقاضا باشد.
• حداقل در سه سال گذشته به طور پیوسته دریکی از شهرهای استان مورد تقاضا ساکن بوده باشد.(با ارائه مدرک معتبرسند مالکیت یا اجاره نامه با کد رهگیری)
• داوطلب استخدامی حداقل 4 سال از سنوات تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را بصورت متوالی دریکی از شهرهای استان مورد تقاضا طی کرده باشد.
تبصره 4 : متقاضیان، صرفاً دریکی از شهرهای استان مورد تقاضا و براساس نیاز و آئین نامه و مقررات بانک بکارگیری خواهند شد. ازپذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر عدم درخواست جابجائی (انتقال) به استانهای دیگر به مدت 10 سال اخذ خواهد شد.
تبصره 5 : درصورت نیاز، پذیرفته شدگان در طول مدت خدمت مطابق با مقررات داخلی بانک به سایر شهرهای استان مربوطه انتقال یافته و هیچگونه اعتراضی از سوی پذیرفته شدگان موردقبول نیست.
تبصره 6 : استخدام در استان هرمزگان مختص جزیره کیش است و کلیه داوطلبان حائز شرایط بومی استان مذکور می توانند در آزمون شرکت کنند، اما در صورت قبولی در مراحل استخدامی بانک هیچ گونه مزایا و امتیاز خاصی (از قبیل اسکان و ...) برای متقاضیان استخدامی در جزیره کیش قائل نیست.
12) داوطلبانی که دارای مدرک زبان انگلیسی معتبر « حداقل general 5 ) IELTS) یا مدارک مشابه و معادل معتبر» هستند در صورت امتیاز یکسان درمجموع آزمون و مصاحبه استخدامی از اولویت برخوردار اند.

ج ‏‏- مواد آزمون
مواد آزمون استخدامی شامل 180 سوال از دروس :

 • معارف اسلامی تعداد سوالات 10
 • ادبیات ونگارش اداری تعداد سوالات 15
 • زبان انگلیسی عمومی  تعداد سوالات 15 
 • اطلاعات عمومی تعداد سوالات 10 
 • مهارت های ICDL تعداد سوالات 15 
 • هوش و استعداد تحصیلی GMAT تعداد سوالات 25
 • تعداد سوالات تخصصی رشته تحصیلی 90سوال

د‏‏- تذکرات مهم

 • صرفاً فارغ التحصیلان رشته و گرایش های تحصیلی مقطع کارشناسی مندرج در جدول فوق، می توانند در فرآیند استخدامی شرکت نمایند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش ها امکان پذیر نمی باشد.
 • استخدام در بانک مستلزم دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وهمچنین قبولی در آزمون، مصاحبه ها، معاینات پزشکی و تأئید گزینش بانک می باشد. لیکن ثبت نام، ارائه مدارک و شرکت در هر یک از مراحل فوق هیچگونه تعهدی را برای بانک جهت استخدام ایجاد نمی کند.
 •  چنانچه خلاف هر یک از شرایط ذکر شده در آگهی استخدام در مورد هریک از داوطلبان به اثبات برسد، از استخدام و اشتغال بکار وی ممانعت بعمل آمده و حتی در صورت استخدام اقدامات لازم جهت قطع رابطه استخدامی انجام خواهد شد.
 • مسئولیت هرگونه اشتباه در اطلاعات ارسالی یاتفسیر اشتباه شرایط اعلام شده درآگهی، با داوطلب می باشد.

توجه : از آنجا که از نفرات برتر در مرحله آزمون کتبی جهت شرکت در مصاحبه استخدامی دعوت بعمل می آید لذا مقتضی است داوطلبان دقت لازم را در خصوص درج تلفن های ضروری تماس در فرم تقاضای ثبت نام مبذول نمایند.

 • بدیهی است در صورتی که در هر مرحله مشخص گردد تاریخ فارغ التحصیلی، پایان یا معافیت از خدمت داوطلب در زمان ثبت نام ، بعد از تاریخ مدنظر در این آگهی بوده است تخلف محسوب گردیده و از استخدام و اشتغال بکار وی در هر مرحله ای ممانعت بعمل خواهد آمد.

هـ ‏‏- نحوه ثبت نام‏‏،  هزینه ثبت نام ،دریافت کد رهگیری‏‏، مهلت ثبت نام‏‏، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‏‏،  زمان و محل برگزاری آزمون
نحوه ثبت نام: صرفاً از طریق سایت اینترنتی بانک تجارت انجام می پذیرد و داوطلبان می بایست ابتدا به سایت بانک تجارت به آدرس www.Tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط استخدام (درصورت دارا بودن شرایط) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.
توجه: کلیه متقاضیان استخدام می بایست ضمن تکمیل مشخصات و فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت فوق الذکر عکس ۴ × ۳ پرسنلی جدید خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.

هزینه ثبت نام : داوطلبان می بایست مبلغ 550.000 ریال ( پانصد و پنجاه هزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام ( با داشتن الزامات آن همانند CVV2 و رمز دوم کارت بانکهای عضو شتاب) پرداخت نمایند.
توجه : هزینه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

دریافت کد رهگیری : کلیه متقاضیان می بایست پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال موفق آن اطمینان حاصل نموده و پس از اخذ کد رهگیری،آن را جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگهداری نمایند.

مهلت ثبت نام : از روز شنبه مورخ 1396/01/26 لغایت پایان روز یکشنبه مورخ 1396/02/03 می باشد.

دریافت کارت ورود به جلسه :کلیه متقاضیان واجد شرایط می بایست در روزهای سه شنبه مورخ 02-03-1396و چهارشنبه مورخ 03-03-1396(به مدت ۲روز) با مراجعه به سایت استخدام بانک به نشانی فوق از کارت ورود به جلسه آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و نزد خود جهت حضور در جلسه آزمون نگهداری نمایند.
توجه : کلیه متقاضیان واجد شرایط لازم است در روز آزمون ،کارت چاپی ورود به جلسه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

زمان و محل برگزاری آزمون: روز جمعه مورخ 1396/03/05 ساعت 08:00 صبح و محل آن نیز در کارت ورود به جلسه (چاپی) درج می شود.

ردیف نام استان  مرد زن سمت مورد نیاز حداقل معدل
1 آذربایجان غربی  ∗ - متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
2 اصفهان  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
3 البرز  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
4 بوشهر  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
5 تهران  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
6 خراسان جنوبی  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
7 خراسان رضوی  ∗ ∗  متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
8 خراسان شمالی  ∗ - متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
9 خوزستان  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
10 فارس  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
11 قزوین  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
12 کرمان  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
13 کرمانشاه  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
14 مرکزی  ∗  ∗ متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
15 همدان  ∗ - متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14
16 هرمزگان (سرپرستی مقیم جزیره کیش)  ∗ - متصدی دریافت و پرداخت(تحویلدار) 14

 

جهت ثبت نام در آزمون استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک کنید

مهارت های مورد نیاز

هیچ مهارتی برای این آگهی انتخاب نشده است.

اطلاعات شغل
 • عنوان شغلی: نامشخص
 • نوع همکاری: مهم نیست
 • سابقه کار: مهم نیست
 • حقوق: مشخص نشده است
مرتبط با کارجو
 • جنسیت: مهم نیست
 • خدمت: پایان خدمت
 • تاهل: مهم نیست
 • تحصیلات: لیسانس
دیدگاه ها
28 فروردین 1396 - 17:01
سارا
با مدرک کارشناسی ارشد می تونم تو این آزمون شرکت کنم؟ لطفا راهنماییم کنید.
28 فروردین 1396 - 16:39
فرهادی
برای آزمون از کدوم منابع استفاده کنیم بهتره ؟ منابع دانشگاه یا نمونه سئوالات استخدام بانک تجارت سالای قبل؟
28 فروردین 1396 - 16:35
کارجو
سلام تعداد نیروی استخدامی برای استان ها مشخص نیست اطلاع دارین چند نفر نیرو میگیرن؟
23 فروردین 1396 - 12:25
مهسا ایوبی
مهندسی آی تی یعنی جزوشون نیست ؟؟!! یا می تونم جای رشته کامپیوتر در آزمون استخدامیش شرکت کنم ؟!!
21 فروردین 1396 - 16:49
شیرین
سلام ، نمونه سوال های استخدام بانک تجارت رو از کجا می تونم دانلود کنم؟؟؟؟؟؟؟
captcha-image
در حال بارگزاری...
ارتباط با کارفرما