اسفندیار چهاربند در خصوص جذب نیروهای جدید در وزارت آموزش و پرورش، بیان کرد: در حال مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی هستیم تا در بهمن ماه مجددا آزمون استخدامی داشته باشیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش‌ و پرورش افزود: پیشنهاد ما برای جذب در این دوره از آزمون استخدامی 12 هزار نفر است و بیشتر برای تامین آموزگاری و رفع کمبود نیرو در دوره ابتدایی می باشد.

سال گذشته 10 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی جذب آموزش و پرورش شدند همچنین در سال 96 نیز 10 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور پذیرفته شده اند که آموزش و پرورش در حال برنامه ریزی برای شروع دوره های مهارت آموزی آنهاست.

چهاربند در خصوص وضعیت برگزاری دوره های مهارت‌آموزی برای پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی عنوان کرد: دستورالعمل برگزاری مصاحبه امروز ابلاغ می شود که در آن جزییات و چگونگی برگزاری این دوره بیان شده است.

وی افزود: براساس جدول زمان بندی که درنظر گرفته شده است و در صورتیکه کارها طبق برنامه پیش رود در دهه سوم آذرماه دوره های مهارت آموزی شروع خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: حدود هزار ساعت آموزشی برای مهارت آموزان درنظر گرفته ایم و معلمان از مهر آینده به طور پیمانی وارد کلاس های درس خواهند شد.

وی افزود: در مورد تغییر سمت 2 هزار و 700 نیروی مشاوره برای سمت آموزگاری یادآور شد این آمار هنوز تایید نشده است.