در پاسخ به سئوالات داوطلبان در خصوص درج عبارت «داوطلب گرامی با توجه به نمره مکتسبه در آزمون علی‌رغم کسب حد نصاب نمره لازم، بدلیل محدودیت سهمیه پذیرش، در رقابت با سایر داوطلبان در اولویت معرفی برای بررسی مدارک قرار نگرفته‌‌اید.» در کارنامه آنان، به اطلاع می‌رساند:

براساس «ماده 15 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی جهت استخدام داوطلبان در دستگاههای اجرایی» منضم به بخشنامه شماره 200/93/957 مورخ 19 مهر 93، معرفی متقاضیان جهت مصاحبه استخدامی و بررسی مدارک حداکثر تا سه (3) برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد درخواست براساس بالاترین نمره امکان پذیر است و میزان ظرفیت استخدامی هریک ازدستگاههای اجرایی به تفکیک شغل محل‌های مربوطه در زمان ثبت‌نام در «دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور» به اطلاع تمامی متقاضیان استخدام رسانده شده است.

مضافاً اینکه در این آزمون در برخی موارد از میان ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی، تعداد افراد شرکت‌کننده در آزمون که حداقل نمره را کسب نموده بیش از ظرفیتهای اعلام شده در آزمون بوده که با توجه به ظرفیتهای استخدامی اشاره شده در زمان ثبت‌نام، صرفاً تا سه برابر ظرفیت ‌های موصوف، به ترتیب نمره فضلی از بالاترین نمره کسب شده، جهت مصاحبه استخدامی و بررسی مدارک دعوت به عمل آمده ودرج عبارت مذکور به معنی پذیرفته شدن در آزمون نبوده است.