با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای تمامی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی زمان و مکان ثبت نام و مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح ذیل اعلام می گردد.

  •  زمان و مکان ثبت نام:

زمان ثبت نام حضوری : از تاریخ 96/7/16 لغایت 96/7/18

مکان ثبت نام : زاهدان ، مجتمع اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان واقع در میدان دکتر حسابی ، بلوار جنت ، معاونت آموزشی ، اداره تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس : 20-33295717-054 داخلی (1295 - 1296)

  •  مدارک لازم جهت ثبت نام :

1- شش قطعه عکس 4*3 جدید که مشخصات شناسنامه ای در پشت آن قید شده باشد

2- اصل و دو سری کپی خوانا از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

3- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای برادران

4- اصل و تصویر پروانه دائم دندانپزشکی

5- اصل و تصویر پایان طرح یا معافیت یا ترخیص از طرح

6 - ارائه گواهی مبنی بر پایان طرح تا تاریخ 96/6/31 ( برای افرادی که حین انجام طرح متقاضی شرکت در آزمون دستیاری بوده اند )

7- گواهی عدم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان

8- ارائه اصل مدارک لازم برای پذیرفته شدگان با سهمیه های مورد نظر براساس مندرجات دستورالعملهای مربوطه (سهمیه رزمندگان و ایثارگران، پذیرش با استفاده از سهمیه بومی درمانی، آموزشی، مربیان‌ )

9- ارائه گواهی با توجه به بند (د) شرایط عمومی لازم برای پذیرش دستیار مندرج در راهنمای دوره 31 آزمون

10- گواهی مبنی بر اعلام تاریخ فراغت از تحصیل با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان و قانون تسهیل ازدواج جوانان حداکثر تا تاریخ 96/6/15 از دانشگاه محل تحصیل

11- ارائه اصل و دو سری تصویر از تعهد محضری برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه آزاد به وزارت متبوع

12-  ارائه تصویر تعهد محضری برای پذیرفته شدگان با سهمیه بومی به دانشگاه مربوطه

13- ارائه فرم تعهد نامه محضری مربوط به همسران خانمهای متاهل

14- تصویر آخرین حکم استخدامی و ارائه موافقت نامه بدون قید و شرط برای ثبت نام و ادامه تحصیل جهت پذیرفته شدگان مستخدم نهادها، سازمانها دولتی و غیر دولتی و همچنین ارائه حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق از بدو تحصیل تا پایان دوره آموزشی.

15- دستیاران آزاد پذیرفته شده ملزم به پرداخت شهریه می باشند.

  • توجه :

عـــدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در زمانهای اعلام شده و نیز اعلام انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذیرفته شدگان به منزله انصراف قطعی فرد پذیرفته شده محسوب شده و این گروه از افراد مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار سال آینده ( دوره 32 ) نمی باشند .