تیم کار118، با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور، بدین وسیله به اطلاع می رساند کارت شرکت در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور  هم اکنون انتشار یافته ، لذا جهت دریافت آن به لینک ذیل مراجعه نمایید.

جهت دریافت کارت چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اینجا کلیک کنید