شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ازابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 13.7 میلیارد ریال تسهیلات به معرفی شدگان طرح های خوداشتغالی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان هرمزگان این میزان تسهیلات برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی به 98 نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) پرداخت و بیش از 60 درصد از مبلغ اعتبار ابلاغی جذب شد.