وزارت علوم از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه ها، اقدام به جذب سرباز امریه سرباز می نماید.

وزارت علوم برنامه دارد تعداد ۱۰ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی را به عنوان امریه سربازی جذب کند.

تاریخ اعزام متقاضیان باید یکم شهریورماه سال ۹۶ باشد.

آزمایشگاه هایی از وزارت علوم که با وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران همکاری دارند، جایی است که متقاضیان مشغول به کار می شوند.

متقاضیان باید از وضعیت تحصیلی مناسبی برخوردار باشند.

لازم به ذکر است که متقاضیان نباید از مزایای کسری خدمت سربازی (همکاران تحقیقاتی بخش دفاع) استفاده کرده باشند.