بدین وسیله به داوطلبان آزمون استخدامی بانک تجارت می رساند که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک تجارت منتشر شده ؛ و در وب سایت بانک تجارت قابل مشاهده می باشد.

جهت مشاهده کارت آزمون استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک کنید