سایت استخدامی کار118 مرجع آگهی های استخدام

به راحتی نیروی متخصص مورد نظر خود را استخدام کنید

مشاوره شغلی کار118 نیاز به مشاوره دارید ؟
مشاوران کار 118 به صورت تخصصی به شما کمک می کنندتا توسط کارجویان دیده شوید و بهترین رزومه های مرتبط با آگهی را دریافت نمایید.
درج رایگان یک آگهی، هدیه کار118 به

کارفرمایان

!
برای استفاده از امکان درج رایگان یک آگهی، پلن برنز را انتخاب نموده و شروع به ثبت آگهی خود نمایید.
ثبت یک آگهی رایگان
پلن برنز
15 روز 50,000 تومان
ویژگی های پلن
15 روز نمایش در لیست آگهی ها
30 روز بروزرسانی آگهی و انتقال به بالای لیست
ارسال رزومه کارجویان به ایمیل
امکان درج 1 رده شغلی
ارسال از طریق آگهی رسان
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت لیست آگهی های روزانه
پلن نقره ای
20 روز 80,000 تومان
ویژگی های پلن
20 روز نمایش در لیست آگهی ها
30 روز بروزرسانی آگهی و انتقال به بالای لیست
ارسال رزومه کارجویان به ایمیل
امکان درج 5 رده شغلی (در 5 آگهی جداگانه)
نمایش در کادر آگهی های ویژه در بالای نتایج جستجو
ارسال از طریق آگهی رسان
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت لیست آگهی های روزانه
نمایش آگهی در لیست صفحه اصلی سایت
پلن طلایی
30 روز 100,000 تومان
ویژگی های پلن
30 روز نمایش در لیست آگهی ها
30 روز بروزرسانی آگهی و انتقال به بالای لیست
ارسال رزومه کارجویان به ایمیل
امکان درج 10 رده شغلی (در 10 آگهی جداگانه)
نمایش در کادر آگهی های ویژه در بالای نتایج جستجو
ارسال از طریق آگهی رسان
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت پست اختصاصی
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت پست اختصاصی
نمایش آگهی در لیست صفحه اصلی سایت